Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Aktuality

Provozní doba hřiště je od 8.00 do 21.00 hodin.

Rezervace víceúčelového hřiště: Obecní úřad Snovídky, tel. 517 367 523, 733 686 376.

Vstupné na víceúčelové hřiště od 1. 4. 2018:

Druh sportu čas sazba na 1 osobu nad 15 let do 15 let
Tenis 1 hodina 40 Kč  0 Kč
Sportovní turnaj 1 den 500 Kč 0 Kč
Permanentka na 1 osobu 1 rok 500 Kč/rok 0 Kč

Přinášíme čtvrtý zpravodaj Svazku obcí Mezihoří 

Obecní úřad je od 16.10. 2017 přemístěn na OBECNÍ DŮM č.45 (naproti  MŠ)

OÚ oznamuje, že je možné zapůjčit klíč od multifunkčního hřiště buď na jednorázový vstup, kdy  poplatek za  hřiště  je za  40 Kč na 1 hodinu nebo lze zakoupit permanentku na dobu do 31.10.2017 pro 1 osobu ve výši 600 Kč. 

   cez Oranžové hřiště

Dne 25. 9. 2016 bylo slavnostně otevřeno Oranžové hřiště ve Snovídkách. Starosta při tomto otevření poděkoval všem, kteří se podíleli dobrovolnou prací v počtu 400 hodin a poskytnutí materiálních a technických prostředků při obnově sportoviště.

cez1    cez2

Původní sportoviště bylo zřízeno Tělovýchovnou jednotou Sokol Snovídky v letech 1970 - 1972 a bylo hojně užíváno až do roku 1997, kdy bylo zničeno při stavbě obecního vodovodu. Tímto se nám podařilo obnovit místo pro sportovní vyžití místních i přespolních občanů. Starosta seznámil přítomné, že Oranžové hřiště bylo financované z nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč.  Spoluúčast obce na projektu činila 325 821 Kč. Oranžové hřiště je dokončeno a připraveno k užívání.

CEZ3    cez4

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. viz. leták